Младежкото събитие Future Makers ще се проведен онлайн, с безплатен достъп за всички, които търсят възможности за кариерно и личностно развитие

Младежкото събитие Future Makers ще се проведен онлайн, с безплатен достъп за всички, които търсят възможности за кариерно и личностно развитие

Обновената програма включва 9 презентации, 5 уебинара и виртуални срещи с 9 организации, отворени за работа с младежи Първото издание на Future Makers 2020 ще се случи във формат, който ще даде шанс на повече млади хора да открият идеи и…
 Как да започнеш да приемаш себе си такъв, какъвто си

Как да започнеш да приемаш себе си такъв, какъвто си

Дълго време мислих по този въпрос, преди да седна да пиша. Смятам, че приемането започва, когато човек преживее много и различни неща, като това не е свързано непременно с възрастта като число. Човек започва да се приема тогава, когато намери…