Ива и Ева Николови

19, Доброволец.com

Мислиш си, че на сцената на Future Makers ще цари мир и спокойствие? Бъркаш се. Ива и Ева ще разчупят one-man show формата ни и ще си „изпеят“ всичко за добротворчеството − само че на два гласа. Момичетата начело на платформата Доброволец.com, са убедени, че да доброволстваш не е просто хубаво – задължително е. А какво ти носи това – е, двете имат напълно противоположни мнения по този въпрос и всяка от тях ще се опита да те убеди в правотата си. 

Без значение чия страна ще заемеш, едно е сигурно – ще си тръгнеш от залата с някои отговори и много въпроси, свързани с нуждата и ползите от това да бъдеш доброволец и защо тази „работа“ е важна за личностното и кариерното ти развитие.