ЮЗУ

Югозападен университет „Неофит Рилски“ ще представи възможности за образователно, научно и кариерно развитие. Ще представим изложба на авторска художествена фотография и прожекции на късометражни филми на студенти в специалностите в Катедра Телевизионно, театрално и киноизкуство на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

Повече за Катедра "Телевизионно, Театрално и Кино изкуство":