Паулина Зарева

автор на съдържание

Какво те доведе при Future Makers?

Реших да стана доброволец във Future Makers, защото според мен всеки млад човек трябва да участва в изграждането на ценности и подобряване на средата, в която живее.

Коя е твоята суперсила? 

За добро или зло съм оптимист и хората около мен често се учудват как успявам да мисля позитивно и да вярвам в успеха въпреки средата, в която живеем.

Откъде черпиш вдъхновение?

Колкото и странно да звучи, намирам вдъхновение и желание за промяна в средата – изпълнена с проблеми, несъвършенства и недоволни хора. Недоволният човек е само на стъпка от промяната и често тази стъпка е най-трудна.