Джоана Мао

Създател на Clearing Purpose Framework

Джоана е стратегически дизайнер, който помага на цели екипи и отделни професионалисти да изградят и приложат цялостни стратегии за реализацията на работещи решения и подобрения. Тя е посветена на търсенето и изграждането на връзки между дизайна, иновациите и положителната промяна.

Създател е на концепцията Clearing Purpose Framework, която дава възможност на професионалисти от различни сфери да намерят решения, свързани с ефективното преструктуриране и преразпределение на наличните ресурси. Целта – отключване на пълния им потенциал и постигане на положителна промяна за хората и организациите.

1 декември, 19:00 часа

от експерти в различни сфери 4 УЪРКШОПА

Създай ясна визия за целите си с Clearing Purpose Framework

Виж повече