Международна награда на херцога на Единбург

Готов ли си да приемеш предизвикателство, което ще стимулира тялото и ума ти в 4 основни направления: развиване на умения, активна физическа дейност, добороволчество и приключение в природата?

Ако си на възраст между 14 и 24 години, ела на щанда на Международна награда на херцога на Единбург, за да разбереш повече за тяхната програма за неформално образование, която:

  • изгражда ключови умения като целеустременост, постоянство, работа в екип, самодисциплина и самоорганизираност;
  • ще ти помогне да откриеш своята цел, страст и място в света;
  • ще те срещне с нови хора и идеи, ангажирани с положителната промяна в обществото.

 

Повече за Наградата: